I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Umów się na wizytę

Dorośli: +48 505 420 129
Neuropsychologia: +48 604 905 964
Dzieci i Młodzież: +48 604 759 395

+48 505 420 129, +48 604 905 964, +48 604 759 395

Nasz zespół

o1

MGR MARIA ELŻBIETA PĄGOWSKA – psycholog, psychoterapeuta. Wszechstronne przygotowanie zawodowe uzyskała, kończąc 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS/IPZ pod kierunkiem prof. Jerzego Mellibrudy. Program studiów jest certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Po studiach psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim pracowała kilkanaście lat w poradni zdrowia psychicznego przy szpitalu MSW oraz współpracowała z oddziałami tego szpitala, konsultując pacjentów oraz włączając się w prace naukowe z obszaru psychosomatyki. Prowadziła też grupy terapeutyczne i terapię indywidualną w oddziale nerwic szpitala specjalistycznego MSW w Otwocku. Innym nurtem jej pracy były diagnostyka psychologiczna kandydatów do zadań wymagających specjalnych predyspozycji w służbach mundurowych oraz działalność dydaktyczna (wykłady, szkolenia, grupy rozwoju osobistego).
Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integracyjnym, w którym wykorzystuje się dorobek głównych szkół psychoterapii. W swojej pracy łączy doświadczenie z systematycznie aktualizowaną wiedzą. Brała udział m.in. w szkoleniach: „Program psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu psychoterapii integracyjnej”, „Programy i strategie psychoterapii DDA. Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami”, „Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA”, „ Psychoterapia problemów występujących w związkach i rodzinie”, „Strategia i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych”, „Skomplikowany proces żałoby – jak go zrozumieć i jak pomagać”, „Metody i strategie pomocy psychologicznej dla par”.
Specjalizuje się w terapii DDA, DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików oraz osoby z rodzin dysfunkcyjnych). Pracuje pod nadzorem superwizora Wojciecha Eichelbergera.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Terapii Integracyjnej. Przez kilka lat była biegłym psychologiem z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Brała udział w programach telewizyjnych i radiowych jako ekspert z dziedziny psychologii. Założycielka Centrum Psychoterapii Stare Bielany.

Kontakt i zapisy: 505-420-129

o2

DR ELŻBIETA ŁUCZYWEK – psycholog po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, specjalista II st. z psychologii klinicznej, neuropsycholog. Doktorat obroniła w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Pracowała w Klinice Neurochirurgii Instytutu Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN oraz Poradni Alzheimerowskiej przy Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW. Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla psychologów i lekarzy w Centrum Szkolenia Podyplomowego oraz dla studentów UW i SWPS. Jako pracownik naukowy ma na swoim koncie ponad 130 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Zajmuje się diagnozą funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego osób z podejrzeniem bądź rozpoznaniem dysfunkcji/uszkodzenia mózgowia oraz jest autorką zestawu testów, prób i zadań do badania tych osób. Prowadzi ich terapię neuropsychologiczną. Opracowała autorskie metody rehabilitacji tzw. afazji czuciowych oraz terapii osób z różnymi dysfunkcjami poznawczymi w stanach uszkodzenia mózgowia. Najczęściej pracuje z osobami na różnych etapach dorosłości, które cierpią z powodu deficytu lub zaburzeń pamięci. Opracowuje ekspertyzy neuropsychologiczne dla potrzeb sądu. Udziela wsparcia opiekunom i osobom towarzyszącym pacjentów m.in. z chorobą Alzheimera.

Kontakt i zapisy: 604-905-964

o3

DR N. MED. MIROSŁAWA ADAMUS – psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej, nauczyciel akademicki. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii, prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ma certyfikat terapeuty integracji sensorycznej i jest dyplomowanym mediatorem sądowym. Wieloletni pracownik poradni dla dzieci
ze złożoną niepełnosprawnością, działającej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, oraz Szpitala Klinicznego dla Dzieci. Od wielu lat terapeuta w zespole terapeutycznym PZP dla dzieci i młodzieży. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.
W swojej pracy stosuje zasadę, zgodnie z którą człowiek jest jednością biopsychospołeczną; dobre funkcjonowanie, poczucie satysfakcji i radzenie sobie z wyzwaniami dnia codziennego jest efektem współdziałania trzech wymiarów: biologicznego, psychologicznego i społecznego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i rodzinnej osób dorosłych i dzieci, prowadzi konsultacje i poradnictwo oraz mediacje w konfliktach interpersonalnych. Pracuje pod nadzorem superwizora.

Kontakt i zapisy: 604-759-395